Over Sprout

Sprout is opgestart vanuit het initiatief van architecten Katrijn van de Vrande en Tanja Lina, beiden wonend in Rotterdam. Zij ontwikkelden een project samen met de VPdelta van de TU Delft en met het Rotterdamse openbaarvervoersbedrijf RET: hoe kunnen we de versteende, harde omgeving van metrostrations open breken, aantrekkelijk maken en vergroenen. 

Nu, twee jaar later verbreden we ons werkgebied: hoe kun je dmv analytisch onderzoek op verschillende schaalniveaus (denk aan stad-centrum, rand-centrum en buitenwijk als ook niveau publieke plekken, semi-publieke en commerciele plekken) een beweging in gang zetten om de bestaande versteende stad (in dit geval Rotterdam) te verbeteren. Samen met  el KANTOOR · Architecture gaan we verder. Met een heldere vormentaal is het doel om ook (semi-) commerciele partijen te verleiden stappen te zetten naar bewust vastgoed beheer. Hoe kan jouw bedrijf of winkel met de plek die je inneemt op aarde CO2 afvangen, opgaan in een groter groen-netwerk  en zo aantrekkelijk zijn dat het voor elke klant duidelijk is dat een gezonde stad ook door jouw bedrijf serieus wordt genomen.

De kennis die Sprout heeft opgedaan bij het ontwerpen aan de metro-omgeving,  vormt de basis voor het verdere onderzoek en werk van Sprout. De ervaring met de problematiek van eigenaarschap, beslissingsbevoegdheid en beheerproblematieken rondom het metrogebied sterken ons in de gedachte: een gezondere leefomgeving voor mens en dier in de stad kan en moet zo eenvoudig mogelijk ingezet worden.

Sprout Timline

Het begin

Ben je als architect moreel verantwoordelijk voor hetgeen je ontwerpt? De Franse filosoof en antropoloog Bruno Latour inspireert Katrijn al 10 jaar met het denken hierover en in februari 2021 leidt dit tot een ruwe opzet voor een plan.

Lees meer1 maart 2021

Start project Sprout

10 maart 2021: Katrijn legt contact met Tanja, zij heeft ervaring in het ontwerpen en verbinden van bewoners met bereikbaar groen in de stad. Samen schrijven en denken ze verder aan het projectplan.

Lees meer1 juni 2021

Eerste online Kick-off

Op 30 november 2021 vindt online het officiële kick-off moment plaats van Sprout. Het eerste gesprek met alle partijen samen is een feit – the Snifferoo, de RET, het Rotterdams Weerwoord, de GGD, gemeente Rotterdam, Woonstad en VPDelta : op naar een toekomstbestendige, frisse metro-omgeving!

Lees meer4 november 2021

Subsidie Stimulieringsfonds

24 december 2021: de toekenning van de subsidie voor het plan ‘Sprout’ – van machine naar omgeving, van verstening naar vergroening ingediend samen met de RET en VPDelta bij het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie is een feit!

Lees meer1 december 2021

Partners

Sprout werkt samen met haar partners aan het onderzoek en de ontwerpkansen die er liggen om de omgeving van de metrostations te vergroenen en verduurzamen. Partners, toekomstige partners en stakeholders nodigen we uit om met elkaar in gesprek gaan over de gezamenlijke doelen en uitdagingen op het gebied van groen, beleving en beheer. Het resultaat is een gezamenlijk gedragen visie voor een prettige leefomgeving voor reizigers en bewoners. Samenwerken maakt het aantrekkelijker om financieel te investeren en makkelijker om beheerplannen voor de nieuwe situatie op elkaar aan te laten sluiten.

Dit deel van het project slaagt als de partners en stakeholders niet alleen met ons, maar ook en vooral met elkaar in gesprek gaan. Dit levert een breed en gedragen netwerk op en zet medewerkers van onder andere gemeenten en openbaarvervoerbedrijven er toe aan om na te denken over een ander, groener, toekomstbeeld.

Werkwijze
Sprout ontwikkelt een eenvoudige werkwijze waarmee partners en stakeholders praktische handvatten krijgen op het gebied van vergroening, regenwater en sociale participatie. Om tot deze werkwijze te komen, doen we onderzoek op basis van drie casestudies: Metrostation Slinge, Metrostation Coolhaven, en Metrostation Oosterflank. Daarnaast onderzoeken we vragen als: Welke huidige problemen op het gebied van beleving, akoestiek en agressie kunnen worden opgelost door een groene transformatie? Hoe gaan we van efficiënt en hufterproof naar vergroening en ruimte voor kwetsbaarheid en zorgzaamheid? Hoe brengen we de bovengrondse en ondergrondse wereld met elkaar in balans, waardoor de omgeving en het metronetwerk met elkaar integreren?

Neem contact met ons op!

Tanja Lina

architect, bouwkundig ingenieur & interieurarchitect
Tanja richt zich op de verbinding van de architectuur met de stedenbouwkundige en landschappelijke situatie. In 2012 richtte Tanja samen met andere (landschaps)architecten Stichting Tussentuin op. Met aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie stimuleert en ontwikkelt Stichting Tussentuin collectieve groene ruimte in de stad.


Katrijn van de Vrande

architect Msc, adviseur omgevingskwaliteit & filosoof BA
Katrijn heeft haar eigen bureau en is daarnaast docent filosofie aan Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Ze geeft lezingen over het denken over een veerkrachtige, levendige en goedwerkende stad. De ontwikkeling van het project ‘Sprout’ ziet ze als noodzakelijk: het samengaan van filosofie over en het zelf ontwerpen aan een ideale, duurzame netwerkstad.

Volg ons op Instagram!