Over Sprout

Sprout is een initiatief van architecten Katrijn van de Vrande en Tanja Lina, beiden wonend in Rotterdam. Zij ontwikkelen het project samen met de VPdelta van de TU Delft en met het Rotterdamse openbaarvervoersbedrijf RET. Gaandeweg haken meer partners aan met een gemeenschappelijk doel: de versteende, harde omgeving van metrostrations open te breken, aantrekkelijk te maken en te vergroenen. 

Sprout Timeline

Het begin

Ben je als architect moreel verantwoordelijk voor hetgeen je ontwerpt? De Franse filosoof en antropoloog Bruno Latour inspireert Katrijn al 10 jaar met het denken hierover en in februari 2021 leidt dit tot een ruwe opzet voor een plan.

Lees meerNovember 2020

Start project Sprout

10 maart 2021: Katrijn legt contact met Tanja, zij heeft ervaring in het ontwerpen en verbinden van bewoners met natuur.

Lees meerMaart 2021

Eerste online Kick-off

Op 30 november 2021 vindt online het officiële kick-off moment plaats van Sprout. Het eerste gesprek met alle partijen samen is een feit - the Snifferoo, de RET, het Rotterdams Weerwoord, de GGD, gemeente Rotterdam, Woonstad en VPDelta : op naar een toekomstbestendige, frisse metro-omgeving!

Lees meerNovember 2021

Subsidie Stimuleringsfonds

24 december 2021: de toekenning van de subsidie voor het plan 'Sprout' - van machine naar omgeving, van verstening naar vergroening ingediend samen met de RET en VPDelta bij het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie is een feit!

Lees meerDecember 2021

Inspiratie op de TU

In de 'green village' van de TUDelft/VPdelta vond de tweede bijeenkomst plaats. Ondernemers toonden de producten, schetsrollen werden uitgerold en samen dachten we na over de openbare ruimte, regen en hitte rondom de metroplekken Slinge, Oosterflank en Coolhaven

lees meer3 februari 2022

bijeenkomst op Slinge

Eindelijk: met de verbindingskar (Nieuw!!) op pad en op metro station Slinge elkaar weer zien. VPDelfta, RET, Hoogheemraadschap, Woonstad, de Gemeente Rotterdam en een aantal ondernemers.....

lees meer24 maart 2022

de reis van de verbindingskar

De kar vergroot bewustzijn en verantwoordelijk-heid  bij reizigers en sociale partijen rondom de onderzochte stations, als ook bij de eigenaren en formele verantwoordelijke partijen van het gebied (gemeente, MRDH). De kar verbindt bestaande theorie met praktijk. Tevens legt de kar op de aangedane locaties kansen bloot voor concrete toepassingen

lees meermaart 2022

Het begin

Ben je als architect moreel verantwoordelijk voor hetgeen je ontwerpt? De Franse filosoof en antropoloog Bruno Latour inspireert Katrijn al 10 jaar met het denken hierover en in februari 2021 leidt dit tot een ruwe opzet voor een plan.

Lees meerNovember 2020

Start project Sprout

10 maart 2021: Katrijn legt contact met Tanja, zij heeft ervaring in het ontwerpen en verbinden van bewoners met bereikbaar groen in de stad. Samen schrijven en denken ze verder aan het projectplan.

Lees meerMaart 2021

Eerste online Kick-off

Op 30 november 2021 vindt online het officiële kick-off moment plaats van Sprout. Het eerste gesprek met alle partijen samen is een feit - the Snifferoo, de RET, het Rotterdams Weerwoord, de GGD, gemeente Rotterdam, Woonstad en VPDelta : op naar een toekomstbestendige, frisse metro-omgeving!

Lees meerNovember 2021

Subsidie Stimuleringsfonds

24 december 2021: de toekenning van de subsidie voor het plan 'Sprout' - van machine naar omgeving, van verstening naar vergroening ingediend samen met de RET en VPDelta bij het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie is een feit!

Lees meerDecember 2021

Inspiratie op de TU

In de 'green village' van de TUDelft/VPdelta vond de tweede bijeenkomst plaats. Ondernemers toonden de producten, schetsrollen werden uitgerold en samen dachten we na over de openbare ruimte, regen en hitte rondom de metroplekken Slinge, Oosterflank en Coolhaven

lees meer3 februari 2022

bijeenkomst op Slinge

Eindelijk: met de verbindingskar (nieuw!!) op pad en op Slinge elkaar weer zien, VPDelta, RET, Hoogheemraadschap, Woonstad, de Gemeente Rotterdam en een aantal ondernemers ...

lees meer24 maart 2022

de reis van de verbindingskar

De kar vergroot bewustzijn en verantwoordelijk-heid  bij reizigers en sociale partijen rondom de onderzochte stations, als ook bij de eigenaren en formele verantwoordelijke partijen van het gebied (gemeente, MRDH). De kar verbindt bestaande theorie met praktijk. Tevens legt de kar op de aangedane locaties kansen bloot voor concrete toepassingen

lees meermaart 2022

Partners

Sprout werkt samen met haar partners aan het onderzoek en de ontwerpkansen die er liggen om de omgeving van de metrostations te vergroenen en verduurzamen. Partners, toekomstige partners en stakeholders nodigen we uit om met elkaar in gesprek gaan over de gezamenlijke doelen en uitdagingen op het gebied van groen, beleving en beheer. Het resultaat is een gezamenlijk gedragen visie voor een prettige leefomgeving voor reizigers en bewoners. Samenwerken maakt het aantrekkelijker om financieel te investeren en makkelijker om beheerplannen voor de nieuwe situatie op elkaar aan te laten sluiten.

Dit deel van het project slaagt als de partners en stakeholders niet alleen met ons, maar ook en vooral met elkaar in gesprek gaan. Dit levert een breed en gedragen netwerk op en zet medewerkers van onder andere gemeenten en openbaarvervoerbedrijven er toe aan om na te denken over een ander, groener, toekomstbeeld.

Werkwijze
Sprout ontwikkelt een eenvoudige werkwijze waarmee partners en stakeholders praktische handvatten krijgen op het gebied van vergroening, regenwater en sociale participatie. Om tot deze werkwijze te komen, doen we onderzoek op basis van drie casestudies: Metrostation Slinge, Metrostation Coolhaven, en Metrostation Oosterflank. Daarnaast onderzoeken we vragen als: Welke huidige problemen op het gebied van beleving, akoestiek en agressie kunnen worden opgelost door een groene transformatie? Hoe gaan we van efficiënt en hufterproof naar vergroening en ruimte voor kwetsbaarheid en zorgzaamheid? Hoe brengen we de bovengrondse en ondergrondse wereld met elkaar in balans, waardoor de omgeving en het metronetwerk met elkaar integreren?

Neem contact met ons op!

Tanja Lina

architect, bouwkundig ingenieur & interieurarchitect

Katrijn van de Vrande

architect Msc, adviseur omgevingskwaliteit & filosoof BA

Copyright 2022 Sprout

made with love by Pixxels