Over Sprout

Sprout is een initiatief van architecten Katrijn van de Vrande en Tanja Lina, beiden wonend in Rotterdam. Zij ontwikkelen het project samen met de VPdelta van de TU Delft en met het Rotterdamse openbaarvervoersbedrijf RET. Gaandeweg haken meer partners aan met een gemeenschappelijk doel: de versteende, harde omgeving van metrostrations open te breken, aantrekkelijk te maken en te vergroenen. De metro is een belangrijk en duurzaam vervoersnetwerk in wereldsteden, zoals Rotterdam. Door het groeiende inwonersaantal in steden stijgt ook het aantal reizigers. Een grote en diverse groep stadsbewoners maakt dagelijks gebruik van de metro en kruisen elkaars wegen. Maar de omgeving van de metro voelt vaak aan als een machine: hard en kil. Sprout onderzoekt de mogelijkheden om deze omgeving opener en vriendelijker te maken. We streven naar een toekomstbestendige omgeving met ruimte voor ontspanning en vergroening en rekening houdend met groei, klimaatadaptatie en natuur.

Sprout Filosofie

Het gedachtegoed van filosoof Bruno Latour ligt aan de basis van het project. Hij beschouwt de mens als een onderdeel van de kritieke zone op aarde. De lucht, de bodem, de dieren, het water, het zonlicht, het beton, de bomen; het zijn allemaal gelijkwaardige onderdelen, ofwel actanten. Al deze actanten hebben invloed op elkaar en spelen daarom allemaal een rol in het ontwerpproces. In de tijd waarin we nu leven, waarbij het decor van de wereld lijkt te verschuiven onder invloed van klimaatveranderingen, is het belangrijk om de relatie van de mens met de wereld centraal te stellen. Laten we de toekomst serieus nemen in elk ontwerpproces en in ons het dagelijks leven.

In het westerse denken zit sinds de moderniteit de dichotomie natuur-cultuur. De natuur heeft nut en opbrengst voor de mens. Zie afbeelding. De mens ‘onderzoekt’ de natuur op afstand, waardoor de afhankelijkheid onderbelicht is. Op sterk versteende plekken, zoals het stationsgebied rondom Slinge zie je de afstand die we als mensheid hebben geschapen tussen natuur en cultuur sterk. De plek ademt nut, efficiëntie, functionaliteit en hardheid uit.

Een gezonde vitale stad; met bereikbaar groen, een grote biodiversiteit en een voedzame bodem, schone lucht en goede sociale verbindingen (waarbij de metro een belangrijke factor kan zijn) is van levensbelang voor de mens in de gehele stad.

Sprout ziet urgentie in het verbinden van betrokken partijen en het nemen van gemeenschappelijk verantwoordelijkheid, zodat het mogelijk wordt om stappen te zetten in de klimaatopgave. Naast het koppelen van de thema’s vergroening, klimaatadaptatie en verdichting van de stad zien wij dat een filosofische benadering vragen kan oproepen die het bewustzijn van de betrokken vergroot en de urgentie persoonlijk maakt.

Neem contact met ons op!

Tanja Lina

architect, bouwkundig ingenieur & interieurarchitect

Katrijn van de Vrande

architect Msc, adviseur omgevingskwaliteit & filosoof BA