Subsidie Stimulieringsfonds

24 december 2021: de toekenning van de subsidie voor het plan ‘Sprout’ – van machine naar omgeving, van verstening naar vergroening ingediend samen met de RET en VPDelta bij het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie is een feit!

Eerste online Kick-off

Op 30 november 2021 vindt online het officiële kick-off moment plaats van Sprout. Het eerste gesprek met alle partijen samen is een feit – the Snifferoo, de RET, het Rotterdams Weerwoord, de GGD, gemeente Rotterdam, Woonstad en VPDelta : op naar een toekomstbestendige, frisse metro-omgeving!

Start project Sprout

10 maart 2021: Katrijn legt contact met Tanja, zij heeft ervaring in het ontwerpen en verbinden van bewoners met bereikbaar groen in de stad. Samen schrijven en denken ze verder aan het projectplan.

Het begin

Ben je als architect moreel verantwoordelijk voor hetgeen je ontwerpt? De Franse filosoof en antropoloog Bruno Latour inspireert Katrijn al 10 jaar met het denken hierover en in februari 2021 leidt dit tot een ruwe opzet voor een plan.