Consolideren…

Er moest wat geschreven worden, wat geschaafd en nog weer wat geschreven… We waren op een volle bijeenkomst van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie in Amersfoort. We ontvingen het prachtige boekwerk met 129 (!) initiatieven die door de overheid gesubsidieerd werden, waaronder het Sprout project. En ondertussen studeert onze afstudeerder Vanessa bijna af….

Bijeenkomst Slinge

24 maart 2022 Het kenmerkende dak van Slinge (vol gelegd met bijna onzichtbare zonnepanelen) vangt veel regenwater. Hoe kun je dit in plaats van te lozen op het riool, afkoppelen, vasthouden en vertraagd, gezuiverd terug geven aan de grond? Urban Rainshell (www.ewb.solutions) & Metropolder (MetroPolder company) laten zien hoe en Waterschap Hollandse Delta vertelt over […]

Tweede bijeenkomst: the green village

Op een regenachtige dag, hadden we met zeer uiteenlopende professies de eerste workshop met Sprout. Als de metrostations waar mensen dagelijks hun dag beginnen en eindigen plekken van betekenis kunnen worden voor de stad (klimatologisch) en voor de mens (sociaal-maatschappelijk_ dan kan de verdichtingsopgave van de stad Rotterdam zich werkelijk inclusief ontwikkelen en samengaan met […]

Toekenning subsidie

24 december 2021: De toekenning van de subsidie van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie is binnen! In het rapport van de commissie van Stimuleringsfonds lezen we: ‘De adviseurs menen dat het voorstel een relevant onderwerp aansnijdt.’ Dit betekent dat Sprout niet alleen aan de slag kan met het klimaatadaptieve ontwerp, maar ook verder kan werken […]

Het begin

De Franse filosoof en antropoloog Bruno Latour ontvangt de Spinozalens. Katrijn volgt Latour al jaren (BA afstudeerscriptie EUR 2016) en zijn denken vormde het beginpunt van haar colleges aan de Academie van Bouwkunst. Het toekennen van de prijs sterkt haar in de overtuiging dat het denken van Latour een geluid is dat gehoord moet worden. […]